Sme zmluvným zariadením všetkých troch zdravotných poisťovní

Na tej istej chodbe sa nachádza tiež Ambulancia detskej psychiatrie: MUDr. Zuzana Sekelská, tel.: 055/678 34 95

LUMEDIX s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Neštátne zdravotnícke zariadenie