Klinická psychológia je umením a vedou ako všetky odbory, v ktorých sa ľudia usilujú o pomoc iným ľuďom. Zaoberá sa jedinečnosťou človeka a jeho duševného života, a to počas choroby i zdravia.

Sme zástancovia názoru, že človeka nepochopíme bez prihliadnutia na jeho individuálny vývin a tiež na vývin ľudského druhu. Preto sa na každého jedného klienta snažíme dívať holisticky, t.j. komplexne a celostne, na jeho životné pozadie, a to tak súkromné, ako i rodinné, pracovné, vzťahové a pod. Občas je ťažké rozprávať o nepríjemných veciach z vlastného života, avšak ťažšie je s tým ostávať sám, uzavretý, nepochopený, zronený.

 Každý z nás sa niekedy v živote dostane na akési rázcestie, kedy je nám ťažko, necítime sa vo svojej koži, sme plní trápenia a nevieme ako ďalej. A práve klinická psychológia sa tradične zaoberá rozpoznaním zdrojov choroby a zdravia u jedinca, porozumením človeku a jeho liečbou. Snažíme sa zameriavať skôr na silné stránky klienta než na patológiu.

V rámci každodennej praxe sa zameriavame na celé spektrum možných ťažkostí a porúch:

 • organické duševné poruchy (Alzheimer; poruchy pamäti; kognitívne poruchy atď.);
 • závislosti (alkohol; drogy; psychoaktívne látky vo všeobecnosti; automaty…);
 • poruchy nálady (depresia; mánia; bipolárna afektívna porucha atď.);
 • fóbie; reakcie na stres; úzkosť atď.;
 • poruchy príjmu potravy;
 • poruchy osobnosti a správania;
 • poruchy návykov a impulzov;
 • poruchy identity a prispôsobenia (kto som?, kam patrím?, kde je moje miesto?);
 • mentálne retardácie;
 • …mnohé iné.

Ponúkame tiež vyšetrenie a vypracovanie klinicko-psychologických posudkov pre účely:

 • Sociálnej poisťovne (žiadosť o invalidný dôchodok a preskúmanie stavu invalidity);
 • Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (žiadosť o preukaz ZŤP a pod.);
 • chirurgických zákrokov (plastické operácie; stomatochirurgia a pod.).

Objednávajte sa na telefónnom čísle: 0903 413 882
(viac v sekcii Kontakt)