Naše centrum myslí aj na tých najmenších, a preto sa špecializuje taktiež na oblasť klinickej psychológie detí. Poskytujeme diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku cez predškolský vek, vrátane nástupu do školy, až po obdobie puberty s následným obdobím adeloscencie.

Okruhy problémov, s ktorými sa u detí možno stretnúť najčastejšie, a ktoré Vám radi pomôžeme vyriešiť, sú najmä:

 • neurotické reakcie (napr. zajakávanie, nerozprávanie, pomočovanie, pokakávanie…);
 • poruchy prežívania, správania a rôzne výchovné ťažkosti;
 • depresívne a úzkostné stavy;
 • adaptácia na kolektív, súrodenecká rivalita a pod.;
 • poruchy pozornosti, hyperaktivita;
 • poruchy príjmu potravy;
 • najrôznejšie strachy a fóbie;
 • špecifické poruchy učenia;
 • poruchy z autistického
 • spektra;
  …mnohé iné.

Ponúkame komplexnú diagnostiku psychomotorického vývinu, ktorou sa dá zistiť aktuálna vývinová úroveň dieťaťa, vrátane emočnej výbavy. V našom zariadení sa realizuje aj individuálna psychoterapia detí, najmä relaxačná a tiež rodinná psychoterapia, pretože obzvlášť u detí platí, že problém sa nikdy netýka len ich, ale zapojené by malo byť aj ich najbližšie, t.j., rodinné prostredie.

Objednávajte sa na telefónnom čísle: 0903 890 663
(viac v sekcii Kontakt)