Mnohé veci sú v práci klinického psychológa a psychoterapeuta špecifické. Tým, že sa jedná výsostne o prácu s ľuďmi, môžu nastať rôzne (neraz veľmi zložité) situácie, s ktorými si však skúsený odborník dokáže poradiť. Správanie psychológa a psychoterapeuta má byť v intenciách základných pravidiel spoločenského správania a morálky. Navyše by sa mal správať aj podľa Etického kódexu psychológa a psychoterapeuta (pre bližšie informácie pozri aj http://www.komorapsychologov.sk a http://www.psychoterapia-sk.sk).

Nesnažíme sa o nemožné. Priznávame aj to, že niektorým klientom môže terapia prechodne zhoršiť stav ich prežívania (je to spôsobené tým, že človek odkryje svoje bolesti a má ich všetky takpovediac pred očami; toto poznanie môže byť niekedy veľmi nepríjemné a boľavé); niektorých zasa zmení od základov, čo nie vždy pozitívne prijíma okolie (napr. keď manželka začne byť sebavedomejšia, jej dominantný manžel to môže vnímať zo svojho ako pohľadu ako nežiaducu zmenu); psychoterapeutický proces je nezriedka náročný na čas (jedná sa o pravidelné stretnutia po dobu niekoľkých týždňov/mesiacov) a pod.

No všetko je to vyvážené tým, čo môže človek získať: nové poznanie, vnútorný pokoj, sebavedomie, zbavenie sa nenáležitých pocitov viny a hanby, objasnenie si svojich reakcií, preskúmanie emocionality a pod.

Psychológ a psychoterapeut:

 • zachováva dôvernosť informácií;
 • je empatický voči klientovi a zaujíma sa o neho;
 • dokáže zabezpečiť bezpečné a dôverné prostredie;
 • dodržiava etické zásady uvedené v etickom kódexe;
 • vie preukázať svoju odbornosť a spôsobilosť vykonávať psychoterapiu;
 • rešpektuje a prijíma klientovo osobné tempo, jeho osobnosť a jeho život.

Psychológ a psychoterapeut:

 • nezneužíva informácie, ktoré sa dozvie v rámci psychoterapie;
 • nemoralizuje, neobviňuje, nevyčíta;
 • nestretáva sa s klientom mimo psychoterapeutickej situácie;
 • nevysmieva sa klientovi, neznevažuje ho a neznižuje jeho hodnotu;
 • nevyvoláva neprimerané nerealistické očakávania alebo vieru v efekt a výsledky psychoterapie (!!!);
 • nezľahčuje problémy klienta;
 • nezahlcuje klienta počas psychoterapie svojim vlastnými problémami.

Neponúkame rýchle riešenia, ktoré nevieme splniť. Neodnaučíme Vás fajčiť za jedno sedenie pomocou biorezonančného prístroja! Nenaučíme Vás zvládať Vaše emócie počas víkendového seminára! Nespoznáme Vašu budúcnosť pohľadom do vešteckej gule alebo na Vašu dlaň! Neodstránime Vaše strachy pomocou vibrácií z prútika! Nesľúbime Vám nemožné!!!

To, čo však sľúbiť vieme, je čas, ktorý bude venovaný len Vám a osobnostný rast, za ktorý budete môcť byť na seba hrdý/hrdá!

Objednávajte sa na telefónnom čísle: 0903 413 882
(viac v sekcii Kontakt)