V záplave najrôznejších informácií, ktoré sa neraz snažia upútať čím väčšou túžbou po senzácii, je pre mnohých zložité orientovať sa v tom, kto je klinický psychológ, kto psychoterapeut, čím sa zaoberajú a aké okruhy problémov riešia. Tento text uvádzame preto, aby sme Vám a Vašim blízkym pomohli nájsť to, čo hľadáte a zároveň Vám nedávali falošné ilúzie.

V prvom rade treba povedať, že nikto z nás nerobí zázraky na počkanie. Obzvlášť v takej zložitej sfére, akou je ľudská psychika a zákonitosti správania. Často sa stáva, že na sedenie príde človek s požiadavkou, aby sme mu poradili, nasmerovali ho a odporučili mu, čo bude preňho a pre jeho život to najlepšie. Jedná sa však o omyl! Psychológ nie je jasnovidec, psychológ nezjedol všetku múdrosť sveta, psychológ nie je ani učiteľ a ani rodič daného klienta. Zodpovedný a svoju profesiu si ctiaci psychológ/psychoterapeut neradí. Nie je totiž mentorom, nie je svedomím a nejedná s klientom z pozície moci. Za svoj život musí prevziať zodpovednosť každý z nás sám! Ťažko sa to číta, ťažko sa to pripúšťa a ešte ťažšie sa tak žije. Prax a desiatky rokov skúseností však ukázali, že niet lepšieho prístupu.

Ctíme si každého z našich klientov, jeho individualitu, vnútornú krásu a jedinečnosť, rešpektujeme jeho názory, chcenia, túžby, emócie. A preto mu NIKDY nevezmeme jeho možnosť a právo slobodne sa rozhodnúť, ako so svojim životom bude zaobchádzať, ktorou cestou sa vyberie a ktoré možnosti si zvolí.

Ak sa teda v živote stretnete s človekom, ktorý Vám bude dirigovať život (ako to mnohí naši kolegovia robia, príp. ako to majú v náplni práce dnes natoľko sa rozmáhajúci a honosne na nazývajúci – kouči), to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť, je od neho utekať tak rýchlo, ako budete vedieť.

Klinický psychológ je človek/odborník, ktorý sa aktívne zaujíma o duševné procesy svojich klientov, pričom predmetom jeho záujmu je ich prežívanie, správanie, osobnostné rysy, emocionalita, intelekt a možné odchýlky od normy. Na to, aby toto všetko mohol robiť, musel študovať množstvo rokov, musel splniť množstvo podmienok a musel vyšetriť niekoľko stoviek ľudí. Na rozdiel od psychiatra je psychológ absolvent filozofickej fakulty a nemôže predpisovať lieky. Na strane druhej sa však psychológ od samého začiatku vysokoškolského štúdia venuje takmer výhradne psychike a predmetom, ktoré na psychiku nahliadajú z rôznych uhlov pohľadu. 

Psychoterapeutom sa psychológ môže stať až po absolvovaní niekoľkoročného psychoterapeutického výcviku, ktorý trvá spravidla viac než štyri roky (nezriedka aj šesť a viac), a v rámci ktorého sa tzv. „rozoberá“ on sám. Je tomu tak preto, lebo sa vychádza z premisy, že ak nepoznám ja sám svoju históriu a svoje vlastné vnútro, nemôžem byť nápomocný pri procese (s)poznávania vnútra iného človeka. Stalo sa už totiž pravidlom, že sa dennodenne stretávame s ponukami neuveriteľného množstva rôznych pseudo-terapeutov a šarlatánov, ktorí bez akéhokoľvek vzdelania, odborného backgroundu a osobnostnej zrelosti ponúkajú „zaručené“ terapie vedúce k „zaručene“ dobrému výsledku. Nenechajte sa, milí klienti, očariť prísľubmi rýchlych zmien. Tak, ako sa osobnosť každého z nás formovala toľko rokov, koľko sme na svete, takisto sa nedá zmeniť počas jedného sedenia! Práve preto sa psychoterapia najčastejšie spája so slovom PROCES: má svoje zákonitosti, má svoju rýchlosť, má svoje napredovanie. Na počkanie sa zmeny dejú iba málokedy.

Týmito slovami sme Vám chceli objasniť niektoré súvislosti, ktoré sme považovali za potrebné spomenúť a zároveň Vás ubezpečiť, že u nás sa stretnete s dôvernosťou, čestnosťou a rešpektom voči Vám a Vášmu prežívaniu.

Doprajte si chvíľu pre seba, doprajte si zastaviť sa v tomto uponáhľanom svete, doprajte si tzv. ostrov slobody – doprajte si psychoterapiu.

Objednávajte sa na telefónnom čísle: 0903 413 882
(viac v sekcii Kontakt)